Doprava

  • prepravné sa vygeneruje aicky podľa hmotnosti

  • hmotnosť uvedená v objednávke je len orientačná, môže sa líšiť od skutočnosti v prospech kupujúceho

  • preprava zásielky je realizovaná prostredníctvom Slovenskej pošty

  • doručovacia lehota je 1 4 pracovné dni od expedovania zásielky

  • v okamihu expedície zásielky sú Vám na email doručené informácie vrátane podacieho čísla zásielky

  • kde sa váš balíček nachádza si môžete overiť v online systéme Slovenskej pošty

  • v prípade, že Vás doručovateľ nezastihne na uvedenej adrese, bude zásielka uložená na oblastnom uzle a do schránky vám bude vložená informácia o uložení zásielky

  • na oblastnom uzle bude balíček uchovaný k prevzatiu maximálne 7 dní

  • odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke. Objednávku zaslanú Slovenskou poštou môžete uhradiť pri prevzatí zásielky tzv. na dobierku, prípadne pred odoslaním bankovým prevodom

 

Neprehliadnite - Skontrolujte, prosím, pri preberaní objednávky stav obalu zásielky, predovšetkým či nie je akýmkoľvek spôsobom porušená naša páska a nie je opravovaná.V prípade akýchkoľvek pochybností odmietnite zásielku prevziať a ihneď nás informujte, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Prípadne odporúčame prevziať balík a ihneď ho otvoriť pred doručovateľom.
Pokiaľ zásielku prevezmete a
zistíte poškodenie alebo stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prípadného reklamačného konania medzi vami a doručovateľskou spoločnosťou. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad. Ak zásielka žiadne chyby nevykazuje, nie je dopravca povinný čakať na otvorenie zásielky.

V prípade, že prevezmete zásielku a až po otvorení zistíte, že je jej obsah poškodený, kontaktujte zákaznícku linku Slovenskej pošty a to na čísle 0800 122 413. Reklamáciu poškodenej zásielky je možné uplatniť spätne a to až do 3 dní.

Beauty Shop Rio-SBDS kft, © 2024